Syd- og Sydøstasien

To fascinerende regioner, de store forskelle og de eksotiske kulturer: Syd- og Sydøstasien fascinerer og begejstrer men for de fleste forbliver landene, befolkningerne og kulturerne mysterier fordi de bygger på helt andre filosofier og værdier end dem vi kender fra Vesten.

En smeltedigel af folkeslag, religioner og traditioner: Der er stor forskel på landene og de fleste er meget store med mange forskellige folkeslag som har egne sprog og traditioner. Mange asiater lever både i den moderne verden samtidig med at ældgamle skikke er vigtige elementer i deres dagligdag.

Moderne lande: Regionerne og landene er meget bevidste om deres voksende globale betydning både økonomisk og geopolitisk hvilket ofte udfordrer Vestens måde at se dem på.

Deltagerprofil

Foredraget om Syd- og Sydøstasien er spændende og udfordrer de fleste tilhørere på deres opfattelse af regionerne og landene. Mange kender nogle af landene fra rejser og turistområderne, men her går vi lidt dybere og kommer bag facaden. Det er således for alle med interesse i denne del af verden så som:

 • Foredragsklubber
 • Uddannelsesinstiutioner
 • Foreninger
 • Højskoler
 • Skoler
 • Og mange andre

Indhold

Det specifikke indhold aftales med den enkelte arrangør så det rammer tilhørernes interesse men generelt dækkes følgende:

 • Regionerne og landene
 • Befolkningerne og de mange forskelle
 • De store afstande, den lange historie og de moderne lande
 • Landenes indbyrdes forhold, sammenslutninger og økonomier
 • Kultur, etikette, forskelle, ligheder og værdier
 • Kunst og kultur i asiatisk sammenhæng
 • Regionernes og landenes forhold til EU og resten af verden
 • Forholdet og kendskabet til Danmark

En foredragsrække hvor tilhørerne næsten føler de er der selv, midt i det asiatiske kaos med de mange stemninger, lugte,  lyde og visuelle indtryk.

Foredragsformater

Foredragsrække

Seks foredrag

Foredragsrækken indeholder 6 foredrag af 2-timers varighed hvilket giver god mulighed for at komme rundt om 2 spændende regioner. Foredragsrækken er som en rejse til Østen, hvor deltagerne gennem billeder, historier og fakta kommer under Syd- og Sydøstasiens overflade.

Forskellighed

Syd- og Sydøstasien består af 16 lande, der er forskellige på alle tænkelige parametre og er hjem for sammenlagt lidt under 2 milliarder mennesker så der er mange vinkler at tage fat på.

2 Timer med pause

Emner vælges med arrangøren

To timer er meget kort tid til sådan et stort emne så der skal fokuseres. Sammen med jer som arrangør vælger vi de områder og aspekter der har den største interesse for jeres gruppe.

Fokus på forskelligheder

Mange er fejlagtigt vant til at referere til Asien som et homogent område, men det er ikke anderledes end det vi kender fra Europa, hvis vi eksempelvis tænker på hvor store forskellene er mellem Danmark og Grækenland. Jeg vil derfor altid foreslå at vi fokuserer på forskellene frem for lighederne landene i mellem.